Photoshop

adobe-photoshop-logo

Photoshop je grafički alat i kompjuterski program koji se koristi za izradu i obrađivanje slika, crteža, gifova, video klipova itd. Najveća prednost ovog programa , u odnosu na konkurenciju, je njegova sve veća popularnost i zastupljenost na internetu.

Na kursu Photoshopa naučićete:

  • Ukloniti pozadinu (manipulacija objektima te njihov odnos u prostoru)
  • Restaurirati fotografiju
  • Restaurirati boje na starim i oštećenim fotografijama
  • Kako montirati fotografiju u komercijalne svrhe
  • Kako montirati i obraditi fotografije sa svečanih događaja
  • Obraditi fotografije proizvoda za katalošku prodaju i reklame
  • Kako upotrebiti specijalne efekte za obradu fotografije
  • Kreirati kompenzacije sa ljudskim modelom
  • Naučićete kako da od više fotografija napravite fantastične i apstraktne scene

Grupna obuka 250 KM 20 časova Obuka 1 na 1 350 KM 16 časova 


Start typing and press Enter to search