Kurs L100 – Uvod u Linux i napredna upotreba

Ovaj korisnički kurs obuhvata kako početni nivo tako i napredno korišćenje Linux-a. Pretpostavka je da polaznici nemaju prethodna iskustva u radu sa Linux-om, te u skladu sa time počinje od osnovnih koncepata i postepeno prelazi na napredne teme.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 39 časova raspoređenih u 13 termina.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno
 • Rad je nazavistan od distribucije, a daje se i pregled glavnih Linux distribucija (Debian, Ubuntu, CentOS(RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge), njihovih upotreba i razlika.
 • Na kursu se uči kako se Linux instalira kao samostalan sistem ili pored Windows-a, kako se instaliraju drajveri i dodatni programi, a potom se obrađuju grafička okruženja Linux-a, upoznaju se sa programima za Internet, za multimediju, kancelarijskim i grafičkim alatima u okruženjima GNOME, Unity, KDE i XFCE, upoznaju se sa konceptima softvera otvorenog koda, GNU projektu i glavnim distribucijama.
 • Na časovima polaznici prate uputstva i objašnjenja predavača kako bi samostalno uradili praktične zadatke.
 • Na kraju kursa organizuje se ispit koji se sastoji od pitanja sa ponuđenim odgovorima, od kojih treba izabrati jedan ili više tačnih.
 • Da bi se ispit položio, potrebno je za 45 minuta tačno odgovoriti na 60% pitanja.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica, ali nije dozvoljena druga literatura, beleške i korišćenje interneta
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA L100 – Linux napredni korisnik.

Sadržaj kursa

 • Uvod u Linux, Istorija, osnovne karakteristike, licence, veza sa GNU sistemom, distribucije, sertifikati
 • Open Source – filozofija i poslovni model
 • Osnovne karakteristike Linuxa, razlike u odnosu na Windows
 • Instalacija Linux-a
 • Rad sa GNOME, XFCE, Unity i KDE okruženjima
 • Upravljanje softverskim paketima, instaliranje programa i ažuriranje sistema
 • Upravljanje hardverom i instalacija drajvera
 • Programi za svakodnevni rad – Internet, multimedija, kancelarijski alati, grafika, programiranje
 • Rad u mrežnom okruženju
 • Osnove rada u komandnoj liniji
 • Osnovne Linux i Unix komande, pronalaženje dokumentacije i uputstava
 • Komande za rad sa lokalnim i udaljenim fajlovima i fajl sistemima, kontrola pristupa fajlovima
 • Komandni interpreter Bash, promenljive okruženja, tokovi podataka, kontrola procesa
 • Komande za dobijanje informacija o sistemu, prikaz, odabir i formatiranje sadržaja fajlova, pretraživanje fajl sistema, kompresovanje i arhiviranje, rad u mreži
 • Instalacija softvera pomoću RPM i DPKG menadžera paketa
 • Obrada teksta editorom Vim, regularni izrazi, sed, awk, štampanje
 • Bash skripting

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku.

Start typing and press Enter to search