Kurs LE01 – Administracija servisa elektronske pošte

Kurs pruža detaljne informacije i uputstva za podešavanje servisa elektronske pošte pomoću Sendmail SMTP i Dovecot POP3 i IMAP servera. Daje se i pregled konfiguracije alternativnog MTA-a Postfix, kao i propratnog softvera.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 12 časova raspoređenih u 4 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva ili tri termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit na kome polaznici praktično postavljaju funkcionalan sistem elektronske pošte kakav bi primenili u realnom okruženju.
 • Da bi se ispit položio potrebno je da u roku od 3 sata praktično ostvari makar 5 od 6 navedenih zahteva i da se usmenim objašnjenjima pokaže razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LE01 – Specijalista za servise elektronske pošte, pod uslovom da su prethodno položili ispite L100 i L200.

Sadržaj

 • Uvod, komponente sistema elektronske pošte, protokoli za slanje i primanje pošte, mbox i maildir formati skladišta poruka
 • Instalacija i podešavanje Sendmail-a pomoću makro jezika m4
 • Lokalno i udaljeno prosleđivanje pošte (relaying), pristupne liste, prosleđivanje nadređenom serveru (smarthost-u)
 • Prosleđivanje pošte na druge adrese, aliasi, prepisivanje adresa
 • Ograničenja poruka
 • Virtualni domeni
 • SMTP autentifikacija
 • SSL konekcije
 • Instalacija i podešavanje Dovecot POP3 i IMAP servera
 • Podešavanje maildir kvota
 • Pregled mogućnosti i podešavanja Postfix MTA, razlike u odnosu na Sendmail
 • Problemi SPAM-a i virusa, pregled dostupnih rešenja, podešavanje Mailscanner SPAM filtera i Clamv antivirusa
 • Pregled dostupnih vebmail softvera
 • Ograničavanje pristupa servisima zaštitnim zidom

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku
 • Sendmail, Postfix i Dovecot dokumentacija

Start typing and press Enter to search