Kurs L200 – Osnove Linux administracije i umrežavanja

Kurs je namenjen polaznicima koji imaju korisničko iskustvo sa Linux-om, dobro se snalaze sa komandnom linijom i žele da nauče kako da administriraju Linux sistem i podese osnovne sistemske servise.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 48 časova raspoređenih u 16 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit koji se sastoji od zadataka koje treba praktično rešiti na računaru.
 • Da bi se ispit položio potrebno je u roku od 2 sata ispravno rešiti 60% zadatka i usmenim objašnjenjima pokazati razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA L200 – Linux administrator.

Sadržaj

 • Uvod u administraciju, uloga administratora
 • Administracija korisnika i grupa
 • Autentifikacija korisnika kroz PAM
 • Automatizacija posla, skripting
 • Administracija fajlova i fajl sistema, hijerarhija fajl sistema i potreba za particijama, oznacavanje disk uređaja i particija, particionisanje
 • Tipovi fajl sistema, formatiranje, provera ispravnosti i promena veličine fajl sistema, atributi fajl sistema, pristupne liste (ACL)
 • Softverski RAID, LVM
 • Fajl sistem kvote
 • Proces startovanja sistema, i kontrole procesa
 • Prepoznavanje hardvera, rad sa modulima kernela, initrd
 • Konfigurisanje, kompajliranje i instaliranje novog kernela
 • Podešavanje boot loader-a
 • Upravljanje softverskim paketima sa DPKG i RPM sistemima
 • Kompajliranje softvera iz izvornog koda, upravljanje deljenim bibliotekama
 • Osnovni sistemski servisi, Cron, Syslog, Logrotate, Automount
 • Pravljenje i vraćanje rezervnih kopija podataka
 • Osnove TCP/IP protokola
 • Podrška kernela za TCP/IP
 • Podešavanje mrežnih parametara
 • Alatke za rad sa mrežom i ispitivanje mrežnih problema
 • Osnovni mrežni servisi
 • Podešavanje zaštitnog zida
 • Lokalno rutiranje i NAT
 • ISC BIND DNS i ISC DHCP

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku.

Start typing and press Enter to search