Kurs LE04 – Administracija MySQL i PostgreSQL baza podataka

Kurs LE04 se bavi administracijom MySQL (MariaDB) i PostgreSQL baza podataka. Polaznici stiču praktična iskustva za instalaciju, podešavanje i osnovno manipulisanje podacima u bazi. Znanje programiranja i SQL-a nije obavezno, obzirom da je na kursu naglasak na administraciji baza, ne programiranju.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 12 časova raspoređenih u 4 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit na kome polaznici praktično podešavaju servise kao što bi ih primenili u realnom okruženju.
 • Da bi se ispit položio potrebno je da se u roku od 2 sata praktično ostvari makar 4 od 6 navedenih zahteva i da se usmenim objašnjenjima pokaže razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LE04 – Specijalista za MySQL (MariaDB) i PostgreSQL servise baza podataka, pod uslovom da su prethodno položili ispite L100 i L200.

Sadržaj

 • Instalacija MySQL (MariaDB) i PostgreSQL servera i inicijalizacija osnovnih baza
 • Konfiguracione direktive i parametri
 • Autentifikacija korisnika, privilegije
 • Pravljenje i brisanje baza i tabela, osnovne direktive za definisanje i upravljanje podacima
 • Provera, optimizacija i popravka tabela
 • Pravljenje i vraćanje rezervnih kopija baza
 • Programi za administraciju i uređivanje baza podataka
 • Ograničavanje pristupa zaštitnim zidom

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku
 • MySQL (MariaDB) i PostgreSQL dokumentacija

Start typing and press Enter to search