Kurs LP01 – Linux za programere

Kurs LP01 je namenjen programerima bez obzira na njihov profil. Pretpostavlja se osnovno poznavanje rada na računaru, a kurs polaznicima obezbeđuje praktična znanja kako da iskoriste potencijal koji Linux pruža u ovom polju delatnosti.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 36 časova raspoređenih u 12 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge), a radi se na Ubuntu instalaciji.
 • Na kraju kursa organizuje se ispit koji se sastoji od pitanja sa ponuđenim odgovorima, od kojih treba izabrati jedan ili više tačnih.
 • Da bi se ispit položio, potrebno je za 45 minuta tačno odgovoriti na 60% pitanja.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LP01 – Linux za programere. Za dobijanje ovog sertifikata nije potrebno posedovanje drugih LITA sertifikata.

Sadržaj

 • Uvod, instalacija i osnovna konfiguracija sistema
 • Struktura i organizacija Linux sistema, upravljanje paketima i održavanje sistema.
 • Osnovni alati i osnove administracije.
 • Linux bash skripting
 • Instalacija i upravljanje skript jezicima Perl, Python, Ruby, PHP
 • Instalacija i upravljanje jezicima Java, C, C++
 • Instalacija i upravljanje bazama podataka MySQL(MariaDB) i PostgreSQL
 • Instalacija i upravljanje Apache i ngnix web serverima
 • LAMP i Ruby on Rails
 • Instalacija Apache Tomcat servera
 • Pregled tekst editora i integrisanih okruženja (IDE-s)
 • GIT version control sistem.
 • Instalacija i podešavanje okruženja za razvoj Android aplikacija.

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku

Start typing and press Enter to search