HTML/CSS napredni nivo

design-development

Na kursu HTML/CSS – napredni nivo proširujemo znanje naučeno u kursu HTML/CSS – početni nivo. Objasnićemo pojam Responsive Web Design-a, odnosno saznati kako se kreiraju WEbB stranice koje se prilagođavaju veličini uređaja na kom se prikazuju, bio to računar, tablet ili mobilni telefon, zatim ćemo naučiti načine CSS transformacija i animacija, te objasniti Bootstrap Framework.

Kurs je namijenjen za polaznike koji posjeduju početni nivo znanja na polju HTML/CSS, i za iskusnije programere koji koji žele da ga usavrše. Nakon završenog kursa polaznici će biti u mogućnosti da kreiraju moderne responsive WEB stranice i posjedovati dovoljno znanja za bilo kakav zadatak koji se postavi pred njih.

Šta ćete naučiti?

 • Šta je Responsive Web Design?
 • Pojam media query-a
 • Responsive layout
 • Uvod u Bootstrap
 • Bootstrap boje
 • Bootstrap tabele
 • Relativne jedinice mjere
 • Strategija izgradnje responsive sajta
 • Responsive columns
 • Bootstrap grid
 • Bootstrap buttons
 • Bootstrap navigacija
 • Bootstrap dropdown
 • Bootstrap forme
 • CSS transformacije
 • CSS animacije
 • Font Awesome

240 KM 20 časova2 puta sedmično 


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search