Kurs LE03 – Administracija WEB, FTP i PROXY servisa

Na kursu se obrađuju Apache HTTPD veb server (uključujući PHPCGI i SSL), vsftpd FTP server i Squid proksi server. Korisnici stiču znanja potrebna za samostalno postavljanje, održavanje, osiguravanje i ograničavanje pristupa ovim servisima.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 12 časova raspoređenih u 4 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit na kome polaznici praktično podešavaju servise kao što bi ih primenili u realnom okruženju.
 • Da bi se ispit položio potrebno je da se u roku od 3 sata praktično ostvari makar 5 od 6 navedenih zahteva za podešavanje veb servera, 2 od 3 zahteva za podešavanje FTP servera i 2 od 3 zahteva za podešavanje proksi servera i da se usmenim objašnjenjima pokaže razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LE03 – Specijalista za veb, FTP i proksi servise, pod uslovom da su prethodno položili ispite L100 i L200.

Sadržaj

 • Veb
  • Uvod u HTTP protokol, format HTTP zahteva i odgovora, postojane i nepostojane konekcije, hosting više sajtova
  • Instalacija Apache HTTPD veb servera, osnovne direktive i pomoćni programi
  • Kontrola pristupa veb sadržajima
  • Dodatni Moduli, PHPCGI
  • Prilagođavanje i analiza log fajlova
  • .htaccess fajlovi, HTTP autentifikacija
  • Podešavanje virtualnih hostova
  • SSL/TLS enkripcija
 • FTP
  • Instalacija i podšeavanje vsftpd FTP servera
  • Razlike između aktivnog i pasivnog FTP-a
  • Podešavanje anonimnog pristupa
  • Autentifikacija virtualnih korisnika
 • Proksi
  • Instalacija i podešavanje Squid proksi servera, režimi rada i parent/sibling odnos sa drugim proksi serverima
  • Ograničavanje pristupa prema različitim kriterijumima
  • Različiti metodi autentifikacije korisnika
  • Podešavanje transparentnog proksi servera
  • Ograničavanje pristupa servisima zaštitnim zidom

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku
 • Apache HTTPD, vsftpd i Squid dokumentacija

Start typing and press Enter to search