In Članci

Kratka istorija širom svijeta rasprostranjene mreže ili ti  World Wide Weba.

Danas kada pregledate stanje računa u banci ili tražite preko interneta koja je pica najbolja da se naruči ili kada polijeće avion ili tragate za nekom bitnom informacijom, sve izgleda veoma prosto i jednostavno, a da li ste se nekada zapitali odakle se razvio ovaj najpoznatiji i najčešće korišćeni servis na Internetu.

Sve je počelo od vojske i u cilju odbrane da bi se onda raširilo na javnu upotrebu. Ideja je bila da se omogući brza i efikasna razmjena informacija bilo kojim dostupnim putem, dakle sprječiti da ako je jedan put odsječen, svi ostali na tom put budu bez informacija.

Takođe je važno pomenuti paketsku razmjenu informacija, jer slike i tekst i sve što se razmjenjuje na Internetu putuje paketima preko mreže.

Nakon godina razvoja načina za razmjenu datoteka preko javne mreže, došao je na red i servis za tekst – http.

World Wide Web ili skraćeno web je izmišljen radi načina saradnje. Tvorac, Tim Berners, je radio u Evropskoj laboratoriji za fiziku (CERN) u Švajcarskoj. Ideja je bila da omogući članovima laboratorije da komuniciraju putem mrežnog hiperteksta. Mrežni hipertekst  (http – Hyper Text Transfer Protocol) je protokol koji omogućava razmjenu teksta preko mreže, od servera do klijenta , od skladišta do onog koji je informaciju zahtjevao. Nedugo zatim, sve je višse bilo onih koji su razvijali web i koristili ga. Tako je došlo već 1991. do prvog programa www browser – veb pretraživača uz pomoć koga se surfovalo. Zatim se pojavio i grafički pretraživac MOSAIC, za samo dvije godine. Sledeće godine eto prve banke i naručivanja pice, što je označilo komercijalnu upotrebu. Da bi svi mogli da komuniciraju, moraju se uspostaviti pravila igre ili standardi, pa je osnovano telo  W3C (WWW Conference Consortium). Kreće sistematski razvoj i uspostavljanje standarda, pojavljuje se  HTML – Hiper Text Markup Language i Java. Svakako treba pomenuti i pretraživače kao servis na Internetu. Yahoo je lansirao prvi direktorijum ili uređene kategorije informacija. Onda dolazi i  Google, jednostavna strana sa moćnom mašinom iza. Lančana reakcija se nastavlja, kreće razvoj poslovanja i marketinga na Internetu.

Danas ako nemate svoju Internet stranu, skoro pa da ne postojite. Nema vas na Googlu.

Da biste naučili kako da kvalitetno napravite svoju veb stranu, kako da upravljate CMS alatom i još dosta toga u vezi sa nastupom na Internetu, upišite kurs WordPress. Eto još jednog akronima koji je važan u ovoj oblasti o kom ćete naučiti i nakon toga možete ga upotrebiti radi poboljšanja svog poslovanja.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search