Android – početni nivo

android_kurs

Na kursu Android – početni nivo upoznaćete se sa osnovama programskog jezika Java koja je jezik Androida, i naučiti da kreirate osnovne Android aplikacije. Objasnićemo šta su Java i Android i kako rade, osnovne principe i elemente Android programiranja, pravilne i praktične načine za kucanje koda, te izradu osnovnih aplikacija.

Kurs je namijenjen i prilagođen za potpune početnike i prethodno znanje na polju nije neophodno. Nakon završenog kursa polaznici će posjedovati osnovna znanja i jak temelj za dalje napredovanje i učenje u svijetu Java-e i Android-a, te biti u mogućnosti da kreiraju osnovne Android aplikacije.

Kurs se završava praktičnim projektom na kojem ćete moći primjeniti sve naučeno.

Šta ćeš naučiti?

 • Šta je Java i kako radi?
 • Kondicionali
 • Switch
 • Klasa i objekat
 • Šta je Android i verzije Androida
 • Android Activities
 • Android widgets
 • Instalacija
 • Debugging
 • Funkcije, nizovi, liste
 • Scope
 • Struktura Android projekta
 • XML
 • Radno okruženje
 • Operatori poređenja
 • Nasljeđivanje
 • Android layouts
 • Android resursi
 • Shared Preferences
 • Gradle
 • Android listeners
 • Varijable
 • Logični operatori
 • While i For petlja
 • Interface
 • Android Manifest
 • Toolbar
 • Permisije
 • HTTP

555 KM60 časova  2 puta sedmično


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search