Laravel Framework

laravel2

Kroz ovaj kurs naučićete da kreirate jednostavnije i srednje web aplikacije, koje su i te kako naplative.

Ovaj kurs kreiran je da bi omogućio postojećim PHP developerima da brže i kvalitetnije kreiraju moćne web aplikacije koristeći Framework Laravel. Laravel dolazi sa brojnim stvarima već integrisanim, kao što su upravljanje korisnicima, operacija s bazama podataka, MVC organizacija projekta, višejezičnost i mnoge druge stvari.

Kroz učenje funkcija Laravela kreiraćemo jednostavnu aplikaciju za praćenje zadataka, da bismo na kraju kreirali kompletan telefonski imenik i primijenili svo znanje koje smo naučili. Za ovaj kurs neophodno je i obavezno poznavanje HTML-a i CSS-a, kao i bar osnova PHP-a i baza podataka.

Laravel je u potpunosti besplatan framework, i sve alate koje ćemo koristiti u ovom kursu su besplatni, što znači da polaznici nemaju dodatnih troškova. Takođe, za izradu web aplikacija nije potrebno imati jak računar.

Tokom kursa predavač će vam biti svakodnevno na raspolaganju, da odgovori na sva eventualna pitanja i ponudi savjete.

Šta ćete naučiti?

  • Šta je Laravel
  • Početak rada u Laravelu
  • Routes i Views
  • Baza podataka i migracije
  • Modeli i kontroleri
  • Popunjavanje formi
  • Korisnici
  • Relacije između korisnika i drugih modela
  • Kreiranje telefonskog imenika
  • Zaključak i šta dalje

 342 KM  30 časova 2 puta sedmično


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search