Linux akademija

linux

Korisnički nivo kurseva

Namjena ovih kurseva je da osposobe polaznika, koji nema prethodno iskustvo u radu sa Linux-om, za napredno i efikasno korišćenje Linux-a. Korisnički nivo kurseva sastoji se od kursa Uvod u Linux i napredna upotreba (L100 – 39 časova)

Administratorski nivo kurseva

Na ovom nivou polaznik stiče osnovna znanja da efikasno administrira pojedinačne servere i manje mreže. Polaznici ovih kurseva bi trebali da imaju predznanje ekvivalentno nivou znanja koji se dobija savladavanjem korisničkog nivoa kursa. Administratorski nivo se sastoji od kursa Osnove Linux administracije i umrežavanja (L200 – 48 časova)

Specijalistički (ekspertski) nivo

Namjena ovih kurseva je da profesionalnim administratorima Linuxa pruže specijalizovana znanja potrebna za administriranje pojedinih servisa. Polaznici bi trebalo da imaju nivo predznanja ekvivalentan znanju koje se dobija savladavanjem kurseva korisničkog i administratorskog nivoa, ali pohađanje kurseva specijalističkog nivoa nije uslovljeno polaganjem nižih kurseva. Za dobijanje sertifikata za ove kurseve je, osim polaganja odgovarajućeg ispita, potrebno prethodno položiti i ispite L100 i L200.

Specijalistički nivo kurseva se sastoji od kurseva: Administracija servisa elektronske pošte (LE01 – 12 časova), Administracija servisa za deljenje fajlova i štampača (LE02 – 12 časova),  Administracija WEB, FTP i PROXY servisa (LEO3 – 12 časova), Administracija MySQL i PostgreSQL baza podataka (LE04 – 12 časova), Linux bezbjednost i zaštita (LE05 – 12 časova) i Linux virtuelizacija (LE06 – 12 časova).

Programerski kurs

Namjena ovog kursa jeste da programerima omogući da iskoriste sav potencijal koji Linux pruža sa svojim bogatim skupom alata kao sistem za razvoj software-a. Pretpostavka je da polaznici već imaju veoma dobro znanje o kompjuterskim sistemima tako da prethodno pohađanje nekog od kurseva nije neophodno. Programerski kurs se sastoji od kursa Linux za programere (LP01 – 36 časova).

Informacije o cijenama možete dobiti na kursevi@bitlab.rs ili kursevi.bitlab@gmail.com

Start typing and press Enter to search