Java početni nivo

java

Na kursu Java – početni nivo upoznaćete se sa osnovama programskog jezika Java. Objasnićemo šta je Java i kako radi, najčešće primjene, osnovne principe i elemente Java programiranja, pravilne i praktične načine za kucanje koda, te kako se prave osnovne aplikacije korištenjem JavaFX Framework-a.

Kurs je namijenjen i prilagođen za potpune početnike i prethodno znanje na polju nije neophodno. Nakon završenog kursa polaznici će posjedovati osnovna znanja i jak temelj za dalje napredovanje i učenje u svijetu Java-e, te biti u mogućnosti da kreiraju osnove desktop aplikacije korištenjem JavaFX Framework-a.

Šta ćete naučiti?

 • Šta je Java i kako radi?
 • Varijable
 • Operatori poređenja
 • Funkcije
 • While i For petlja
 • Nasljeđivanje
 • FXML
 • JavaFx inputi
 • Instalacija
 • Kondicionali
 • Logički operatori
 • Nizovi
 • Klasa i objekat
 • Interface
 • JavaFx layout
 • JavaFx listeneri
 • Radno okruženje
 • Debugging
 • Switch
 • Liste
 • Scope
 • Šta je JavaFx?
 • JavaFx dugmad
 • JavaFx stilizovanja

500 KM



45 časova



2 puta sedmično


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search