Android  –  napredni nivo

android_kurs

Na kursu Android – napredni nivo proširujemo znanje naučeno na kursu Android – početni nivo. Objasnićemo Recycler View, kako se koriste popularne i korisne biblioteke kao sto su GSON i Retrofit, fragmente, kreiranje custom stilova i widgeta, Google Maps API, animacije i notifikacije.

Kurs je namijenjen za polaznike koji posjeduju početni nivo znanja na polju Androida, i za iskusnije programere koji koje žele da ga usavrše. Nakon završenog kursa polaznici će biti u mogućnosti da kreiraju moderne i napredne Android aplikacije i posjedovati dovoljno znanja za bilo kakav zadatak koji se postavi pred njih.

Kurs se završava praktičnim projektom na kojem ćete moći primjeniti sve naučeno.

Šta ćeš naučiti?

 • Broadcast Receiver
 • Adapteri
 • GSON
 • Custom widgeti
 • Pozadinski servisi
 • Recycler View
 • Retrofit
 • Google Firebase i notifikacija
 • Custom toolbar
 • Fragmenti
 • GoogleMaps API
 • Android animacija
 • WebView
 • Navigation Drawer
 • Custom stilovi
 • Import fontova

342 KM 30 časova 2 puta sedmično


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search