Kurs LE02 – Administracija servisa za deljenje fajlova i štampača

Kurs obrađuje NFS i Samba servise za deljenje fajlova, domensku autentifikaciju Windows i Linux klijenata pomoću Sambe i CUPS servis za deljenje štampača. Polaznici se osposobljavaju za migraciju sa Windows domenske autentifikacije na Linux.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 12 časova raspoređenih u 4 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva ili tri termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit na kome polaznici praktično podešavaju servise kao što bi ih primenili u realnom okruženju.
 • Da bi se ispit položio potrebno je da se u roku od 3 sata praktično ostvari makar 5 od 6 navedenih zahteva i da se usmenim objašnjenjima pokaže razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LE02 – Specijalista za servise za deljenje fajlova i štampača, pod uslovom da su prethodno položili ispite L100 i L200.

Sadržaj

 • Instalacija i konfiguracija NFS servera i klijenta, ograničavanje pristupa putem TCP Wrappers biblioteke i zaštitnim zidom
 • Klijentski Samba programi
 • Podešavanje deljenja fajlova putem Sambe
 • Samba kao PDC, domenska autentifikacija Windows i Linux klijenata
 • Konfiguracija CUPS servera za deljenje štampača, deljenje CUPS štampača kroz Sambu, konfiguracija Windows i Linux klijenata
 • Ograničavanje pristupa servisima zaštitnim zidom

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku
 • Samba dokumentacija i javno dostupne knjige

Start typing and press Enter to search