JavaScript početni nivo

javascript

Na kursu JavaScript – početni nivo upoznaćete se sa osnovama programskog jezika JavaScript. Objasnićemo šta je tačno JavaScript i za šta se koristi, osnovne principe i elemente JavaScript programiranja, pravilne i praktične načine za kucanje koda, kako se prave dinamične HTML stranice uz korištenje JavaScript-a, te uvod u JQuery Framework.

Nakon završenog kursa polaznici će biti u mogućnosti da kreiraju dinamične WEB stranice i imati odličnu podlogu za dalje napredovanje u svijetu WEB-a i JavaScrtipt-a, te posjedovati znanja u programiranju koja će im olakšati u učenju drugih jezika.

Kurs je namijenjen za polaznike koji posjeduju osnovna znanja HTML/CSS-a.

Šta ćete naučiti?

 • Šta je JavaScript?
 • Varijable
 • Operatori poređenja
 • Funkcije
 • While petlja
 • JavaScript i DOM
 • JQuery selektori
 • Radno okruženje
 • Kondicionali
 • Logički operatori
 • Scope
 • For petlja
 • Click listener
 • Osnovne JQuery funkcije
 • Integracija sa HTML dokumentom
 • Debugging
 • Switch
 • Nizovi
 • Objekti
 • Šta je JQuery?

 274 KM 30 časova 2 puta sedmično


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search