Kurs LE05 – Bezbednost i zaštita (Security specialist)

Kurs LE05 se bavi administracijom bezbedonosnih sistema u Linux-u. Polaznici stiču praktična iskustva za instalaciju, podešavanje i osnovno manipulisanje servisima za zaštitu i očuvanje celosti sistema.

Struktura kursa

 • Kurs se sastoji od 12 časova raspoređenih u 4 termina po 3 časa.
 • Jedan čas traje 45 minuta, nakon kojih ima 15 minuta pauze.
 • Preporučen intenzitet kursa: dva termina nedeljno.
 • Sadržaj kursa je nezavistan od distribucije, i pokriva sve glavne Linux distribucije (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat debranded), Fedora, openSUSE i druge).
 • Na kraju kursa organizuje se ispit na kome polaznici praktično podešavaju servise kao što bi ih primenili u realnom okruženju.
 • Da bi se ispit položio potrebno je da se u roku od 2 sata praktično ostvari makar 4 od 6 navedenih zahteva i da se usmenim objašnjenjima pokaže razumevanje materije.
 • Na ispitu je dozvoljeno korišćenje man stranica i instalirane dokumentacije, ali je zabranjena ostala literatura, beleške i korišćenje Interneta.
 • Nakon uspešnog polaganja ispita polaznici dobijaju ETF/ICEF sertifikat LITA LE05 – Specijalista za Linux bezbednost, pod uslovom da su prethodno položili ispite L100 i L200.

Sadržaj

 • Pregled i instalacija raspoloživih alata.
 • AppArmor i SELinux.
 • IDS i IPS, Snort i srodni alati.

Literatura

 • Prateća literatura u elektronskom obliku
 • AppArmor, SELinux i Snort dokumentacija

Start typing and press Enter to search