JavaScript почетни ниво

На курсу ЈаvаScript – почетни ниво упознаћете се са основама програмског језика ЈаvаScript. Објаснићемо шта је тачно ЈаvаScript и за шта се користи, основне принципе и елементе ЈаvаScript програмирања, правилне и практичне начине за куцање кода, како се праве динамичне HTML странице уз кориштење ЈаvaScript-а, те увод у ЈQuery Framework.

Након завршеног курса полазници ће бити у могућности да креирају динамичне WEB странице и имати одличну подлогу за даље напредовање у свијету WEB-а и ЈаvaScrtipt-a, те посједовати знања у програмирању која ће им олакшати у учењу других језика.

Курс је намијењен за полазнике који посједују основна знања HTML/CSS-а.

Шта ћете научити?

 • Шта је JavaScript?
 • Варијабле
 • Оператори поређења
 • Функције
 • While петља
 • JavaScript и DOM
 • JQuery селектори
 • Радно окружење
 • Кондиционали
 • Логички оператори
 • Scope
 • For петља
 • Click listener
 • Основне JQuery функције
 • Интеграција са HTML документом
 • Debugging
 • Switch
 • Низови
 • Објекти
 • Шта је JQuery?

 274 KM 30 часова 2 пута седмично


Цијене су дате без ПДВ-а.

Start typing and press Enter to search