Engleski za djecu

U ranom uzrastu djeca imaju sposobnost da usvajaju velikom brzinom nevjerovatan broj riječi, a da toga nisu ni svjesni. Naš mozak je u tom uzrastu otvoren za nove glasove i jezičke obrasce. Pored toga, manjoj djeci um još uvijek nije opterećen mislima ili brigama koje rastu sa godinama i ometaju našu koncentraciju i proces učenja. Jedan od razloga zašto deca treba da uče strani jezik je i taj što oni od malena usvajaju akcenat stranog jezika bez poteškoća.

Sva relevantna istraživanja potvrđuju da učenje stranih jezika povećava vještine kritičkog razmišljanja, kreativnost i fleksibilnost uma kod djece.

Kada dijete počne u najranijem uzrastu da uči strani jezik ono ovaj proces prihvata kao nešto što je normalno, lijepo i ono počinje da bude neizostavni dio njegovog života. Djeca imaju nevjerovatne memorijske kapacitete koje treba iskoristiti.
Djeca koja rastu učeći strane jezike stiču opštu kulturu, razvijaju empatiju i radoznalost prema drugim kulturama i idejama, spremnija su za život u globalnom društvu, a kasnije im se otvaraju veće mogućnosti u poslovnom i privatnom životu.


 40 KM (sa PDV-om)20 časova 2 puta sedmično


Start typing and press Enter to search