In Članci

„Da li ste već u Oblaku?“

Cloud (oblak) je pojam sa kojim se sve češće susrećemo, često u mobilnoj telefoniji. Svi imamo google account-e na koje skladištimo sopstvene kontakte, fotografije i podatke. Primjetili smo da i mobilni operateri u okvru svojih usluga nude Cloud servis, ali šta je zaista Cloud?

Cloud computing ili računarstvo u oblacima je platforma koja aplikacije i podatke tretira kao uslugu umjesto kao proizvod, a ta usluga se isporučuje preko interneta. Glavna prednost je da se podaci ne nalaze na jednom uređaju, već na „oblaku“. Dakle, možete pristupiti njima sa bilo kog uređaja(smart phone, laptopa, tableta) i obaviti posao bilo online ili offline.

Prednosti Cloud servisa i zašto je potreban?

Interesantan je za preduzeća gdje se posao obavlja van kancelarije i gdje više od jednog zaposlenog ima podatke na istom računaru. Upravo zbog lakše komunikacije i razmjene informacija cloud se pokazao kao odlično rešenje. Korišćenjem Cloud-a dobijate cjelokupnu kancelariju, kancelarija koja je tamo gdje ste Vi. U okviru „cjelokupne kancelarije“, prvenstveno mislimo na Office 365 gde dobijate – Word, PowerPoint, Excel, Outlook itd. To što će Vam kancelarija biti u Cloud-u, omogućava da maksimizujete ulaganja u tehnologiju, a smanjite troškove.

U praksi se često postavlja pitanje sigurnosti ovog servisa, iz tih razloga ćemo odgovoriti na ovo često postavljano pitanje. Svi podaci na Cloud-u su više nego sigurni! Prvenstveno, provajderi koji nude usluge Cloud computing imaju sigurnosne polise, pa i fizički obezbjeđene lokacije na kojima se čuvaju podaci. Gotovo da je nemoguće enkriptovati kodove kojima su zaštićeni podaci, pa tako i da se desi hakerski upad, podaci ostaju sigurni. Druga bitna stvar je da se backup podataka automatski vrši posle svake unesene promjene, što nije slučaj kod hosting provajdera gdje se backup radi jednom ili dva puta dnevno.

Prije nego što sebe zapitate da li biste koristili Cloud, sjetite se da novac odavno držite u Cloud okruženju (račun banke). Zašto to ne biste uradili i sa podacima?

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search