Osnove programiranja

pascal2

Šta ćete naučiti?

  • Uvod u programiranje
  • Programski jezik PASCAL
  • Pisanje programa sa grananjem i petljama
  • Nizovi i datoteke

Prijaviti se možete na broj telefona  066 516 174 ili putem e-maila 


250 KM2 + 2 časa sedmično9 sedmicaDJECA


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search