Napredni kurs programiranja

net1

Šta ćete naučiti?

  • Programsko okruženje Visual Studio .NET
  • Objektno-orijentisano programiranje kroz programski jezik S#
  • Razvoj aplikacija sa grafičkim korisničkim interfejsom (GUI)
  • Programiranje grafike

Prijaviti se možete na broj telefona  066 516 174 ili putem e-maila 


250 KM2 + 2 časa sedmično10 sedmicaODRASLI


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search