Kurs poslovne informatike

small-business

Šta ćete naučiti?

  • Operativni sistem Windows
  • Obrada teksta (MS Word)
  • Tabelarna proračunavanja (MS Excel)
  • Internet servisi (web, email)

250 KM2 + 2 časa sedmično9 sedmicaODRASLI


Cijene su date bez PDV-a.

Start typing and press Enter to search