Linux академија

Кориснички ниво курсева

Намјена ових курсева је да оспособе полазника, који нема претходно искуство у раду са Linux-ом, за напредно и ефикасно коришћење Linux-а. Кориснички ниво курсева састоји се од курса Увод у Linux и напредна употреба (L100 – 39 часова)

Администраторски ниво курсева

На овом нивоу полазник стиче основна знања да ефикасно администрира појединачне сервере и мање мреже. Полазници ових курсева би требали да имају предзнање еквивалентно нивоу знања који се добија савладавањем корисничког нивоа курса. Администраторски ниво се састоји од курса Основе Linux администрације и умрежавања (L200 – 48 часова)

Специјалистички (експертски) ниво

Намјена ових курсева је да професионалним администраторима Linuxа пруже специјализована знања потребна за администрирање појединих сервиса. Полазници би требало да имају ниво предзнања еквивалентан знању које се добија савладавањем курсева корисничког и администраторског нивоа, али похађање курсева специјалистичког нивоа није условљено полагањем нижих курсева. За добијање сертификата за ове курсеве је, осим полагања одговарајућег испита, потребно претходно положити и испите L100 и L200.

Специјалистички ниво курсева се састоји од курсева: Администрација сервиса електронске поште (LE01 – 12 часова), Администрација сервиса за дељење фајлова и штампача (LE02 – 12 часова),  Администрација WEB, FTP и PROXY сервиса (LEO3 – 12 часова), Администрација MySQL и PostgreSQL база података (LE04 – 12 часова), Linux безбједност и заштита (LE05 – 12 часова) и Linux виртуелизација (LE06 – 12 часова).

Програмерски курс

Намjена овог курса јесте да програмерима омогући да искористе сав потенцијал који Linux пружа са својим богатим скупом алата као систем за развој software-a. Претпоставка је да полазници већ имају веома добро знање о компјутерским системима тако да претходно похађање неког од курсева није неопходно. Програмерски курс се састоји од курса Linux за програмере (LP01 – 36 часова).

Информације о цијенама можете добити на kursevi@bitlab.rs ili kursevi.bitlab@gmail.com

Start typing and press Enter to search