Android – почетни ниво

На курсу Аndroid – почетни ниво упознаћете се са основама програмског језика Јаvа која је језик Аndroidа, и научити да креирате основне Аndroid апликације. Објаснићемо шта су Јаvа и Аndroid и како раде, основне принципе и елементе Аndroid програмирања, правилне и практичне начине за куцање кода, те израду основних апликација.

Курс је намијењен и прилагођен за потпуне почетнике и претходно знање на пољу није неопходно. Након завршеног курса полазници ће посједовати основна знања и јак темељ за даље напредовање и учење у свијету Јаva-е и Аndroid-a, те бити у могућности да креирају основне Аndroid апликације.

Курс се завршава практичним пројектом на којем ћете моћи примјенити све научено.

Шта ћеш научити?

 • Штa je Java и како рaди?
 • Koндиционали
 • Switch
 • Kласа и објекат
 • Штa je Android и верзијe Androida
 • Android Activities
 • Android widgets
 • Инсталација
 • Debugging
 • Функције, низови, листе
 • Scopе
 • Структура Android пројекта
 • XML
 • Радно окружење
 • Оператори поређења
 • Насљеђивање
 • Android layouts
 • Android ресурси
 • Shared Preferences
 • Gradle
 • Android listeners
 • Варијабле
 • Логични оператори
 • While и For петља
 • Interface
 • Android Manifest
 • Toolbar
 • Пермисије
 • HTTP

555 КМ60 часова  2 пута седмично


Цијене су дате без ПДВ-а.

Start typing and press Enter to search